Menu

Социјално-економски савети

  • Kључна улога локалне трипартитне структуре

    Активне консултације социјалних партнера су од кључне важности, посебно у период увођења непопуларних мера које имају негативан утицај на животни стандард грађана, позиције запослених и послодаваца. Трипартитни социјални дијалог је од великог значаја при решавању економске кризе, обезбеђивању мирних процеса трансформације и унапређењу социо-економског развоја локалних заједница.

  • Шта ми радимо?

    Ми функционишемо као платформа која пружа социјалним партнерима прилику да објасне, дискутују и образложе релевантност предложених или усвојених мера. Иницирамо заједничке предлоге у циљу адаптације или промене у складу са актуелним локалним политикама/одлукама локалне самоуправе које утичу на локални социо-економски развој (потребе тржишта рада, образовне структуре, безбедност на раду, социјални додаци, пореске олакшице, јавна потрошња у корист свих грађана).

  • Зашто је локални СЕС значајан за српско друштво?

    Локална трипартитна структура има саветодавну улогу у погледу унапређења позитивног законског окружења ка здравијем, конкурентном и стабилном расту тржишта. Локални СЕС је фацилитатор за успостављање компензационих аранжмана који могу елиминисати негативе ефекте приватизације и друштвене тензије у заједницама. Заправо, инклузиван дијалог је начин за препознавање и одговор на неједнакости и прилика за подршку учешћу радника, послодаваца и рањивих особа на тржишту рада кроз преговоре, консултације и размену информација.

Добродошли на онлајн платформу локалних СЕС

Док сте у потрази за адекватним алатима који ће покренути економски и социјални живот у Вашој локалној заједници, платформа локалних СЕС нуди велики број савета, докумената, информација и знања о томе како најбоље управљати социјалним дијалогом на нивоу општине или региона.

Ова платформа окупља преко 30 локалних трипартитних структура које су успостављене првенствено у циљу унапређења колективног преговарања на локалном нивоу и успостављања минималних стандард социјалних услуга на угрожена занимања у региону. Међутим, социјални дијалог на локалном нивоу превазилази аспекте везане за развој локалног тржишта.

Средство онлајн комуникације унапређује могућности утицаја на локалне порезе и јавну потрошњу, као и на државне или финансијске изворе из ЕУ који подржавају иницирање промена.

Локални Савети могу саветовати и по питању програма мотивације за запослене – делити искуство са осталима. Мрежа промовише социјални дијалог пружајући редовно информације о радном законодавству и његовим планираним изменама, услугама о партнерствима, курсевима обуке и образовања, процени цене рада и трендовима на тржишту по питању могућности запошљавања.

Чланови платформе учествују у моделовању образовног система, пореза на локалном нивоу, а такође тако стварају и могућности размене и поделе знања и добијања савета о ширењу на тржишту повећањем конкурентности у региону, смањењем неформалног рада, мониторингом и евалуацијом регионалних трошкова рада у поређењу са другим регионима.

О нама

Преглед

Модел децентрализованог социјалног дијалога у Србији има традицију дужу од десет година. Први социјално-економски савети били су основани у циљу обезбеђења ширих кампањи заговарања социјалних и економских права запослених у компанијама у процесима приватизације или реструктуирања. Локални СЕС-и су имали значајан утицај по питању одговора на проблеме настале у процесу пост приватизације, укључујући бројне штрајкове, модернизацију образовања у складу са потребама тржишта и усвајање повољних локалних пореских политика.

ДБ локалних савета

Документи

Линкови

Области утицаја

1. ЛСЕС агенда о утицају на приватизацију
75%
2. ЛСЕС агенда о реструкуирању државних компанија
75%
3. ЛСЕС агенда о раду на црно / непоштовању права запослених
45%
4. ЛСЕС агенда о повезаности тржишта рада са системом образовања
55%
5. ЛСЕС агенда о економском развоју и локалној пореској политици
95%
6. ЛСЕС агенда о безбедности на раду и/или једнаким могућностима
65%
7. ЛСЕС агенда о колективном преговарању, мирном решавању спорова и превенцији колективног отпуштања
80%
8. ЛСЕС агенда о активној политици запошљавања
75%

Желите да оснујете локални социјално-економски савет?
Пратите ових 5 корака.

2. Корак:

Проучите основни пакет материјала за успостављање локалног социјално-економског савета.
  Кликните овде за пакет

4. Корак:

Распоредите задатке, одговорности и организујте састанке.

1. Корак:

Активирајте интересовање локалних синдиката, удружења послодаваца и локалне самоуправе.

3. Корак:

Дискутујте и закључите споразум о оснивању.
  Кликните овде за образац

5. Корак:

Дефинишите годишњи план активности.